Nedir Bu İzafiyet Teoresi

Nedir Bu İzafiyet Teorisi?

İzafiyet Teorisi (Özel Görelilik Kuramı) Albert Einstein tarafından 1905 yılında Annalen der Physik dergisinde bir makale yazısıyla açıklanır. Bu teoriye göre varlığın fiziki olayları izafidir. Yani; zaman, mekan, ve hareket birbirine bağlı olaylardır.